Co se týče zdravotního postižení?

Obsah

Co se týče zdravotního postižení?

Co se týče zdravotního postižení?

Zdravotní postižení 1 Invalidní důchody. Potřebné základní informace naleznete v sekci důchodového pojištění. 2 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. 3 Posudková služba. Pro účely sociálního zabezpečení vypracovávají posudky o zdravotním stavu ve vymezeném rozsahu okresní... More ...

Kdo je osoba se zdravotním postižením?

Jako osobu se zdravotním postižením si představíme nejčastěji vozíčkáře, nevidomého nebo toho, kdo se dorozumívá znakovou řečí. Dost možná však s člověkem, který má nárok na invalidní důchod, spolupracujete už nyní, aniž o tom víte. Ne vždy je totiž postižení hned vidět. 25.

Co jsoučastější příčiny zdravotních postižení?

Nejčastějšími příčinami zdravotních postižení jsou: 1 dědičnost 2 příčiny vzniklé v prenatálním a postnatálním období (užívání nevhodných léčiv, drog, alkoholu, komplikovaný porod) 3 nemoci 4 úrazy More ...

Co je vnitřní postižení?

Vnitřní postižení je postižení, které není na první pohled vidět, přesto může být velice vážné. Osoby takto postižené jsou opět podle vážnosti postižení buď invalidními důchodci, nebo osoby ZPS. Zaměstnávání invalidních důchodců a zaměstnávání ZPS je dáno pouze na základě lékařského potvrzení.

Související příspěvky: