Jaké jsou základní druhy rýmu?

Obsah

Jaké jsou základní druhy rýmu?

Jaké jsou základní druhy rýmu?

Základní druhy rýmu 1 Sdružený rým. Sdružený rým je takový rým, ve kterém se rýmují dva po sobě jdoucí verše. Shoda nastává mezi dvěma sousedícími verši. 2 Střídavý rým. Střídavý rým je takový rým, ve kterém se sudý verš rýmuje se sudým a lichý verš se rýmuje s lichým. Jinak řečeno rým tvoří 1. verš se 3. ... 3 Obkročný rým. Obkročný rým je takový, ve kterém se rýmuje 1. verš se 4. veršem a 2. verš se 3. veršem. Vzorec pro tento rým je abba.

Co je funkce rýmu?

Pojednání o rýmech 1 Funkce rýmu. Veršovaná literární tvorba působí na lidskou psychiku podobně jako hudba nebo humor. Zarývá se do paměti,... 2 Anatomie rýmu. Při rytmické recitaci (rozpočítávání, rapování) vnímáme rozdělení slov na slabiky . Základem slabiky je... 3 Fonetická kvalita rýmu. Zvukovou podobu slov na začátku nebo uprostřed verše (tzv. rýmy čelní a vnitřní)... More ...

Co je střídavý rým?

Střídavý rým. Střídavý rým je takový rým, ve kterém se sudý verš rýmuje se sudým a lichý verš se rýmuje s lichým. Jinak řečeno rým tvoří 1. verš se 3. veršem a 2. verš se 4. veršem. Vzorcem pro tento rým je pak abab. Například: Zemřela matka a do hrobu dána, (a)

Související příspěvky: