Kdy je možné odejít do důchodu?

Obsah

Kdy je možné odejít do důchodu?

Kdy je možné odejít do důchodu?

Občané mající důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do řádného důchodu nejdříve v 60 letech. Nejdříve budou moci odejít dle stávající legislativy do důchodu občané mající důchodový věk 65 let a více, kteří budou moci odejít do důchodu o 5 let dříve. Později je možné odejít do starobního důchodu kdykoliv.

Kdo má nárok na starobní důchod?

Podmínkou nároku na starobní důchod je získání potřebné doby pojištění a dosažení stanoveného věku (tj. důchodového věku, popř. věku od něho odvozeného nebo věku 65 let). Od 1. 1. 2010 došlo k některým změnám zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „zdp“).

Jak vzniká nárok na předčasný důchod?

Nárok na tento důchod pak vzniká v závislosti na dosaženém důchodovém věku: 1 pokud důchodový věk pojištěnce činí alespoň 63 let, vzniká nárok nejdříve dosažením věku alespoň 60 let, a za... 2 je–li důchodový věk pojištěnce nižší než 63 let, nárok na předčasný starobní důchod vzniká nejdříve ode dne, od kterého... More ...

Související příspěvky: