Kdo je poplatníkem České televize?

Obsah

Kdo je poplatníkem České televize?

Kdo je poplatníkem České televize?

Z těchto poplatků je financován provoz a rozvoj České televize jako provozovatele takzvané veřejnoprávní služby. Podle zákona je poplatníkem každý, kdo vlastní televizní přijímač. Ale také ten, kdo sice není vlastníkem televizoru, ale kdo jej déle než jeden měsíc užívá.

Jaké jsou televizní poplatky za nájemníky?

Televizní poplatky by měla hradit každá domácnost sama za sebe. Někteří pronajímatelé bytů, aby měli klid a nechodili jim do bytů exekutoři, raději platí televizní poplatky za své nájemníky. Peníze za tyto poplatky si nechají zaplatit v nájmu za byt.

Kdy platíte poplatky na účet České televize?

Pokud platíte televizní poplatky přímo na účet České televize, tedy váš variabilní symbol začíná třemi osmičkami, oznamte změnu bydliště do 15 dnů na adresu České televize, útvar televizních poplatků, Kavčí hory, 140 70 Praha 4. Oznámení můžete poslat také e-mailem na adresu [email protected]. Variabilní symbol vám zůstává stejný.

Co se týče dlužných poplatků za televizi?

Konkrétně k vašemu problému s dlužnými poplatky za televizi, obraťte se písemně nebo na e-mailem na oddělení televizních poplatků České televize a uveďte všechny údaje z upomínky. Buďto bude neoprávněná pohledávka stornována, nebo si dohodnete například splátkový kalendář.

Související příspěvky: