Co je magnetické pole?

Obsah

Co je magnetické pole?

Co je magnetické pole?

Magnetické pole 1 Pole přímého vodiče. Mag. indukční čáry obklopují závit vodiče a jsou uzavřené. Válcovou cívku si můžeme představit... 2 Magnetická indukce. Magnetickými silami na sebe vzájemně působí jednotlivá magnetická pole vytvořená např. proudem ve... 3 Elektromagnetická indukce. Připojíme-li k cívce voltmetr a budeme-li pohybovat magnetem v blízkosti cívky, Změříme na... More ...

Jaké jsou účinky magnetické Polese?

Magnetické polese projevuje silovými účinky. Permanentní magnety se přitahují nebo odpuzují, taktéž vodiče a cívky, kterými protéká elektrický proud, vykazují silové účinky jak navzájem, tak na permanentní magnety nebo železné kovy. Tato síla se mění podle vzdálenosti magnetů.

Jaká je intenzita magnetického pole?

Intenzita magnetického pole Země poklesla za posledních 500 let o 50 % a nadále klesá. V současné době jeho hodnota činí asi 0,047 mT (miliTesla), což odpovídá ve starších jednotkách 0,47 G (Gauss).

Co se týče magnetického pole Země?

Magnetické pole Země má dipólový charakter a zhruba jednou za 700 000 let dochází k jeho přepólování, tedy k výměně severního magnetického pólu za jižní. Během této výměny klesne intenzita a tím i ochranná funkce magnetického pole na minimum.

Související příspěvky: