Co se stane v případě monopolní struktury na trhu?

Obsah

Co se stane v případě monopolní struktury na trhu?

Co se stane v případě monopolní struktury na trhu?

v případě monopolní struktury na trhu existuje riziko tzv.zpohodlnění monopolu (=monopol bude většího zisku dosahovat zvyšováním cen místo snižováním nákladů) k těmto praktikám monopolu se snaží zabránit Hospodářská politika vlády, konkrétně Antimonopolní úřad (=úřad na ochranu hospodářské soutěže viz níže)

Co je státem zavedený monopol?

Státem zavedený monopol 1 Stát udělí jediné firmě výsadní právo produkovat daný statek. 2 Existují právní restrikce v podobě patentů, autorských práv, licencí, koncesí, atd. More ...

Co jsou znaky monopolu?

Znaky monopolu: 1 je extrémním případem nedokonalé konkurence 2 jedná se o takovou situaci na trhu kdy jedna firma tvoří celou nabídku odvětví, její produkt je jedinečný a nemá vhodné... 3 vstup do odvětví je pro ostatní firmy nesnadný až nemožný 4 tržní poptávka je totožná s poptávkou po produkci monopolní firmy 5 firma vyrábí menší množství, než by vyráběla firma v dokonalé... More ...

Jak vzniká administrativní monopol v odvětvích?

Administrativní monopol vzniká prostřednictvím zákonů a vládních nařízení, je obvyklé v odvětvích, která chce mít stát pod kontrolou (např: zbrojní průmysl, aby zabránila vstupu konkurenčních podniků do odvětví udělí vláda povolení k činnosti pouze jedné firmě)

Související příspěvky: