Co je krevní tlak podle věku?

Obsah

Co je krevní tlak podle věku?

Co je krevní tlak podle věku?

Krevní tlak podle věku 1 Diastolický tlak / systolický tlak. Srdce žene krev do tepen a působí v nich tlak, tento krevní tlak se měří na paži, a... 2 Co znamená nízký diastolický tlak. Diastolický tlak je dolní hodnota tlaku, kdy zrovna srdce netlačí krev do tepen, ale... 3 Krevní tlak u dětí. Při narození jsou hodnoty krevního tlaku průměrně 70/50 mm Hg a postupně rostou. More ...

Co je tlak?

Tlak (p, P) z latinského slova pressura, je fyzikální veličina vyjadřující poměr síly (F) působící kolmo na povrch plochy o obsahu (S), nad kterou se tato síla rozděluje. K vyjádření tlaku se využívají různé jednotky, většinou pocházející právě z jednotky síly dělenou jednotkou plochy.

Co je jednotka tlaku Pascal?

Pascal (Pa) je jednotka tlaku, která je platnou odvozenou jednotkou mezinárodní soustavy SI. Za vznikem jednotky pascal stojí francouzský fyzik a matematik Blaise Pascal (1623-1662). Definice 1 pascalu zní, že jde o tlak vyvolaný silou 1 newtonu rovnoměrně rozložený na rovinné ploše o obsahu 1 metr čtvereční (1 N/ 1 m2).

Co znamená zvýšený krevní tlak nebo hypertenze?

Systolický tlak 140 a větší anebo diastolický tlak 90 a větší anebo zvýšení obou tlaků nad tuto hranici znamená zvýšený krevní tlak neboli hypertenzi. Pokud se krevní tlak pohybuje od 140/90, ale je menší než 160/95, označuje se jako hraniční hypertenze.

Související příspěvky: