Kde najdete informace o planetě Uran?

Obsah

Kde najdete informace o planetě Uran?

Kde najdete informace o planetě Uran?

Zde najdete nejdůležitější informace v kostce o planetě Uran. Údaje slouží pro přibližnou představu. Kdo chce zcela přesná čísla, nechť zapátrá na odborných webech. 27 známých. Hlavní: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania (největší), Oberon (druhý největší a přitom podobně velký) Sedmá planeta sluneční soustavy, třetí největší.

Kde leží Uran na rotační ose?

Uran je velmi zajímavý sklonem rotační osy - leží totiž téměř v rovině, ve které obíhá kolem Slunce. Tedy tam, kde má většina planet rovník (včetně Země, nepočítáme-li mírný sklon), má Uran severní a jižní pól.

Kde se těžil uran v České republice?

Článek uvádí základní historické události spojené s těžbou uranu v České republice a srovnává množství vytěžené uranové rudy a počet zaměstnanců průmyslu v minulosti a dnes. Dále představuje všechny české lokality, kde se dříve uran těžil a podrobněji se věnuje pěti z nich: Jáchymov, Příbram, MAPE Mydlovary, Stráž pod Ralskem a Dolní Rožínka.

Jak se zvýšila roční produkce uranu?

Po roce 1992 klesala roční produkce uranu z asi 10 tisíc tun na asi 400 tun v roce 2004, až se dostala na 193 tun uranu v roce 2014 [9]. Počet zaměstnanců v uranovém průmyslu byl nejvyšší v roce 1955, kdy v uranovém průmyslu pracovalo přes 46 tisíc zaměstnanců a po 2004 se toto číslo snížilo až na přibližně 3 300 zaměstnanců.

Související příspěvky: