Proč použít vodík jako paliva?

Obsah

Proč použít vodík jako paliva?

Proč použít vodík jako paliva?

Využití vodíku jako paliva bude zajímavé pro proudové letecké motory. Ty mají měrnou spotřebu paliva na tunokilometr nebo osobokilometr nejvyšší (přibližně třikrát až pětkrát vyšší proti např. silničním motorovým vozidlům) a jejich relativní podíl na ceně přepravy je vysoký.

Co jsou přednosti vodíku jako paliva?

Přednosti vodíku jako paliva. Zásoby vodíku ve vodě jsou téměř nevyčerpatelné. Vodík má vysokou hustotu energie (vztaženo na jednotku hmotnosti) a dá se transportovat i skladovat. Z hlediska ochrany životního prostředí je spalování vodíku čistší než spalování fosilních paliv, vznik vody není provázen toxickými sloučeninami ani skleníkovými plyny.

Jaké je vypité množství vody?

Množství vypité vody záleží na vaší hmotnosti, výdeji energie a ročnímu období. Ideální vypité množství vody jsou 2 – 3 litry za den. Kdo má svůj jídelníček založený na zelenině, ovoci a mléčných výrobcích, může příjem tekutin ve formě nápojů snížit.

Související příspěvky: