Co jsou tranzistory?

Obsah

Co jsou tranzistory?

Co jsou tranzistory?

Tranzistory – rozdělení, základní zapojení, výstupní VA charakteristika, použití 1 skládá se ze tří na sobě ležících vrstev polovodičového materiálu 2 podle sledu vrstev se dělí bipolární tranzistory na NPN a PNP 3 oba typy tranzistorů (NPN, PNP) se chovají navzájem komplementárně More ...

Jak funguje bipolární tranzistor?

Bipolární tranzistor tedy sám o sobě nepředstavuje ekvivalent elektronky v pevné fázi, neboť, jak víme, elektronka je řízena napětím na řídicí mřížce, které je v pracovní oblasti elektronky záporné a tedy neteče mřížkový proud (řídicí mřížka odpuzuje elektrony).

K čemu se vztahuje napětí na tranzistoru?

Elektroda, ke které vztahujeme napětí na tranzistoru, se nazývá zdrojová elektroda (source, S), elektroda, na kterou je připojeno napětí, odtoková elektroda (drain, D).

Jak vznikly první tranzistory?

Historicky první vznikly tranzistory s řídicí elektrodou (hradlem) izolovanou závěrně pólovaným přechodem PN, tzv. tranzistory JFET (junction FET). Princip funkce tohoto tranzistoru je patrný z obrázku 3.31. obr. 3.31

Související příspěvky: