Kde jsou tropické bouře v Indickém oceánu?

Obsah

Kde jsou tropické bouře v Indickém oceánu?

Kde jsou tropické bouře v Indickém oceánu?

Pod názvem cyklón jsou známy tropické bouřky v oblasti Indického oceánu, zejména v Bengálském zálivu. Pojem se používá i pro bouře v jižním Indickém oceánu v oblasti ostrovů Mauritius, Réunion a Madagaskar.

Jak se dělí tropické cyklóny?

Tropické cyklóny dělí tzv. Saffirova-Simpsonova hurikánová stupnice podle odpovídající síly větru do pěti kategorií, přičemž do 1. kategorie patří nejslabší a do 5. kategorie nejsilnější. Toto členění je trochu zrádné, protože cyklóny 1. kategorie mohou způsobit více škody než kategorie vyšší.

Co je tropická cyklóna?

Tropická cyklóna má známý vzhled obrovské rotující oblasti oblaků se silnými větry a bouřkovými jevy. Prvořadým zdrojem energie víru je teplo uvolněné z kondenzujících vodních par (latentní teplo). Vzhledem k tomu si můžeme tropickou cyklónu představit jako obrovský tepelný motor.

Související příspěvky: