Jak nahradit ocel 11600?

Obsah

Jak nahradit ocel 11600?

Jak nahradit ocel 11600?

Proto s výhodou vyššího stupně jakosti nahrazuje ocel 11500. 11600 E335 1.0060 Nelegovaná konstrukční ocel. E335 se podle EN 10025 zařazuje na rozdíl od 11600 do skupiny jakostních ocelí. Proto s výhodou vyššího stupně jakosti nahrazuje ocel 11600. 11700 E360 1.0070 Nelegovaná konstrukční ocel.

Jak se vyrábí a zpracovává ocel?

Jak se vyrábí a zpracovává ocel 1 Výroba oceli. Ocel se tradičně vyrábí zkujňováním surového železa s přísadou ocelového šrotu anebo pouze z ocelového... 2 Kontinuální odlévání oceli (kontilití). Moderní ocelárny používají k odlévání oceli takzvané kontilití, které je oproti... 3 Minihutě. Rostoucí požadavky na to, aby produkty kontilití byly svým tvarem a rozměry co možná... More ...

Jaké jsou ocelové oceli?

Podle oblasti použití lze oceli rozdělit do následujících skupin: 1 Konstrukční oceli – jsou zpravidla nelegované oceli používané ve strojírenství, stavebnictví, apod. 2 Automatové oceli – jsou uhlíkové oceli se zvýšeným obsahem síry (kolem 0,3 %) a manganu (kolem 1 %), který váže síru na... 3 Betonářské oceli – na armovací drát nebo tyče ve stavebním průmyslu. Většinou... More ...

Související příspěvky: