Kdy je místní poplatek zaplacen?

Obsah

Kdy je místní poplatek zaplacen?

Kdy je místní poplatek zaplacen?

Pokud nebyl místní poplatek zaplacen včas a ve správné výši, je správce poplatku povinen jej vyměřit platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem poplatníkovi. Rozhodnutí, kterým správce poplatku nedoplatek vyměří, se později stane tzv. exekučním titulem podle § 176 odst. 1 písm.

Kdo bude správce poplatku vymáhat nedoplatek?

Z uvedeného vyplývá, že to bude zákonný zástupce, příp. opatrovník spravující jmění poplatníka, po kom bude správce poplatku vyměřený nedoplatek vymáhat jedním z výše uvedených způsobů. Novou právní úpravou tak odpadne riziko, které představovalo vyměřování nedoplatků a jejich vymáhání po nezletilých (viz níže).

Kdo měl povinnost platit místní poplatek?

Osobou, která měla povinnost platit místní poplatek, tak byl i nezletilý. Protože zákon neumožňoval vyměřit nedoplatek jiné osobě namísto nezletilého poplatníka, byl správce poplatku nucen takto postupovat a tedy vyměřit nedoplatek nezletilému.

Proč se autoři zabývali problematikou vymáhání poplatků za komunální odpad?

V předchozím článku se autoři zabývali problematikou vyměřování místních poplatků za komunální odpad nezletilým. Na téma se autoři článku pokusí navázat tímto příspěvkem, který bude zaměřen na navazující činnost správců poplatku, která spočívá ve vymáhání nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad.

Související příspěvky: