Jak upravujeme agresivní chování?

Obsah

Jak upravujeme agresivní chování?

Jak upravujeme agresivní chování?

Jejich základní agresivní reakce se očividně upraví podle toho, co se naučili o svém postavení ve společenské hierarchii. Stejně jako ostatní primáti i my upravujeme své agresivní chování v závislosti na větším počtu nejrůznějších faktorů.

Jak se projevuje agresivita?

Agrese se může projevovat fyzickým napadením, ale také verbálně, například urážkami a pomluvami. Sklon k nepřátelskému, útočnému jednání osob i živočichů, který se projevuje agresemi, se nazývá agresivita.

Proč je agresivní chování nevyhnutelné?

To však neznamená, že je agresivní chování nevyhnutelné. Elektrická stimulace dráhy agrese v kterémkoliv místě od mozkového kmene až po starý mozek vyvolává agresivní reakci, avšak intenzita nutná k jejímu vyvolání roste, čím výše po dráze se stimulací postupujeme.

Jaké jsou podoby agrese?

Psychologický slovník uvádí následující podoby agrese: 1 altruistická – k ochraně druhých 2 anticipující – hájení vlastního teritoria 3 brachiální – násilí vedené na tělo oběti 4 dravčí – zaměřená na uvolnění kořisti 5 indukovaná – vyvolaná (s úmyslem zkoumat agresivní chování) 6 institucionální – násilné činy vykonané v rámci „lidské práce“ 7 mateřská – při ohrožení mláďat More ...

Související příspěvky: