Jak se zbavit poleptání kyselinou?

Obsah

Jak se zbavit poleptání kyselinou?

Jak se zbavit poleptání kyselinou?

Kyseliny a zejména louhy mohou být velmi nebezpečné a následky poleptání se často v plné míře projeví až za několik dní. Při poleptání kyselinou, louhem (zásadou) či jinými žíravinami byste měli udělat 3 věci: zavolat záchranku, odstranit potřísněný oděv a chemikálii a omývat potřísněná místa čistou vodou, alespoň po dobu 15 minut.

Co jsou kyseliny thiokyseliny?

Thiokyseliny jsou kyseliny, které jsou odvozené od kyslíkatých, u nichž se zamění atom kyslíku atomem síry. Názvy thiokyselin jsou tvořeny původním názvem kyseliny a připojením předpony thio- k přídavnému jménu. Jestliže bylo v molekule nahrazeno více atomů kyslíku atomy síry, zpřesní se jejich počet číslovkovou předponou.

Co je oxidační číslo kyslíku?

Oxidační číslo kyslíku je II-. Oxidační číslo kyselinotvorného prvku je kladné a pohybuje se v rozmezí od I+ do VIII+, ovšem kyseliny, které mají prvek v oxidačním čísle II+ a VIII+ se prakticky nevyskytují.

Související příspěvky: