Co je společné jmění manželů?

Obsah

Co je společné jmění manželů?

Co je společné jmění manželů?

Podle něj se obecně jedná o majetek ve výši poloviny společného jmění manželů. Nesouhlas s dluhem manžela je třeba věřiteli dodat bezodkladně písemnou formou a doporučeně. V každém případě ale může exekutor postihnout věci náležící do společného jmění manželů, tedy třeba i společně financovaný dům v případě dluhu vyšší hodnoty.

Může manželé vyloučit dluhy ze SJM?

„Ze SJM tak manželé vyloučí jen některé věci, dluhy nebo pohledávky, a dohodnou se, že nadále nebudou nabývat věci nebo dluhy ve sjednaném rozsahu do SJM, ale půjde o jejich výlučné věci nebo dluh,“ upřesňuje ještě Petr Fiala. Smlouva musí mít formu notářského zápisu, vyjde na několik tisíc.

Jaká je problematika společného jmění manželů?

Problematika kolem exekucí a společného jmění manželů je poměrně složitá a nepřehledná, a v několika posledních letech prošla související legislativa i několika úpravami.

Kdo bude oddělený jmění manželů?

Oddělené SJM - Ve smlouvě stanovíte, koho bude který majetek (například jeden bude vlastnit byt, druhého bude auto a zahrada). „Oddělením jmění manželů dochází k úplnému oddělení majetku obou manželů a de facto k zániku společného jmění manželů.

Související příspěvky: