Jaký je maximální daňový bonus na poplatníka?

Obsah

Jaký je maximální daňový bonus na poplatníka?

Jaký je maximální daňový bonus na poplatníka?

Na maximální daňový bonus dosáhne poplatník, jemuž je daň z příjmu snížena na nulu jen použitím základní slevy na poplatníka, případně slevy na studenta, invaliditu, ZTP/P, školkovné a manželku, pokud na ně má nárok.

Jaký je měsíční daňový bonus?

Pokud je výše zálohy na daň nižší než nárok na daňové zvýhodnění, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč. Maximální měsíční daňový bonus je 5 025 Kč.

Kdo má nárok na daňový bonus?

Na daňový bonus má v roce 2015 nárok každý, kdo má příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z kapitálového majetku nebo z pronájmu alespoň 55 200 Kč. Daňový bonus je v podstatě minusová daňová povinnost u poplatníků, kteří si uplatňují daňové zvýhodnění na děti podle § 35c zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“).

Související příspěvky: