Získam kredity za špecializačné štúdium?

Obsah

Získam kredity za špecializačné štúdium?

Získam kredity za špecializačné štúdium?

Som lekár bez atestácie. Získam nejaké kredity za špecializačné štúdium, resp. za certifikačnú prípravu? Áno, za špecializačné štúdium priznáva SLK lekárovi v roku, v ktorom toto štúdium ukončí, nasledovný počet kreditov: za 3 roky štúdia 54 kreditov, za 4 roky 72 kreditov a za 5 rokov 90 kreditov.

Koľko kreditov získava lekár za špecializačné štúdium v roku?

Áno, za špecializačné štúdium priznáva SLK lekárovi v roku, v ktorom toto štúdium ukončí, nasledovný počet kreditov: za 3 roky štúdia 54 kreditov, za 4 roky 72 kreditov a za 5 rokov 90 kreditov. Za certifikačnú prípravu získava lekár za každý polrok štúdia 9 kreditov.

Kredity môžete získať na vzdelávacích aktivitách?

Kredity môžete získať na vzdelávacích aktivitách ako sú konferencie, sympóziá, semináre a podobne, kde spravidla za 60 minút účasti na takejto aktivite je 1 kredit. Kredity prideľuje napríklad Slovenská lekárska komora.

Související příspěvky: