Kde se nachází východní pobřeží Austrálie?

Obsah

Kde se nachází východní pobřeží Austrálie?

Kde se nachází východní pobřeží Austrálie?

Východní pobřeží Austrálie omývá Tichý oceán s Tasmanovým a Korálovým mořem, kde dosahují hloubky až 7 500 m. Severovýchodní pobřeží lemuje 1 900 km dlouhý Velký bradlový útes, představující zbytek dnes zaplaveného pobřeží. Korálové útesy se táhnou rovnoběžně s pobřežím a značně ztěžují plavbu.

Kde jsou extrémní průtoky v Austrálii?

Oblasti ležící jižněji mají období maximálních průtoků v zimě. Jedná se především o jihozápadni cíp Austrálie, kde jsou srážky a průtoky z tohoto hlediska v rámci celé Austrálie nejextrémnější. Méně extrémní režim je na Eyreově poloostrově, v pohořích Flinders a Lofty Ra., dále pak ve Viktorijských Alpách.

Kde je největší řeka v Austrálii?

Cooper Creek východně od Eyreova jezera) ale i řeka – river (například Finke River, směřující ze středoaustralských hor k Eyreovu jezeru). Rozkolísanost vodních toků má v Austrálii skutečně extrémní ráz. Ve střední Evropě se při stoleté vodě hladina větších řek může zvednout o 7–8 metrů, v Austrálii je to často dvojnásobek a někdy i více.

Související příspěvky: