Co se týká darovací smlouvy k pozemku?

Obsah

Co se týká darovací smlouvy k pozemku?

Co se týká darovací smlouvy k pozemku?

Jelikož darovací smlouva zavazuje dárce k bezúplatnému převodu vlastnického práva k pozemku, nelze si v ní vymínit žádné majetkové protiplnění. Darovací smlouva musí být pak vlastnoručně podepsána všemi stranami a jejich podpisy musí být úředně ověřeny, aby neměl katastr nemovitostí v rámci vkladového řízení pochybnosti o jejich pravosti.

Co se děje při převodu vlastnického práva k pozemku?

Kromě darovací smlouvy při převodu vlastnického práva k pozemku hraje neméně důležitou roli i správně vyplněný a podaný návrh na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí. Vlastnické právo u nemovitostí, které jsou v katastru nemovitostí evidovány, se totiž nabývá až jeho vkladem do tohoto veřejného seznamu.

Může dárce zemřet do tří let od převodu nemovitosti?

Zemře-li dárce do tří let od převodu nemovitosti, může se tato skutečnost promítnout i do následného dědického řízení. Darovaná nemovitost se započítá do povinného dílu z dědictví. Pokud by byl následně podíl z dědictví nižší než hodnota darované nemovitosti, na další pozůstalost už nevznikne žádný nárok.

S jakými "zvláštnostmi" při darování nemovitostí můžeme setkat?

S jakými „zvláštnostmi“ se při darování nemovitosti můžeme setkat? Případy, kdy se ovdovělá babička rozhodne obdarovat nemovitostí svého oblíbeného vnuka, aniž by se v ní chystala nadále žít, jsou ideálním modelem.

Související příspěvky: