Co se vepíše do cestovního příkazu?

Obsah

Co se vepíše do cestovního příkazu?

Co se vepíše do cestovního příkazu?

Do cestovního příkazu se nejprve vepíšou osobní údaje zaměstnance a následně pak i počátek, účel, průběh a konec cesty. První část tiskopisu – cestovní příkaz – pak obsahuje i části vyúčtování pracovní cesty a výdajový a příjmový doklad pro zaúčtování záloh a dalších výdajů souvisejících se služební cestou. Druhá část vzoru formuláře obsahuje ...

Jak vyplnit cestovní příkaz zaměstnavatele?

Cestovní příkaz se vyplňuje vždy, když zaměstnavatel vyšle zaměstnance na pracovní cestu. Zaměstnanec musí podpisem cestovního příkazu s pracovní cestou souhlasit před započetím pracovní cesty. V cestovním příkazu musí být uvedeno místo pracovní cesty, datum a určený dopravní prostředek.

Jak vyplňovat cestovní příkaz?

Pracovní cesty – kdy vyplňovat cestovní příkaz 1 Cestovní příkaz . Obvykle je v něm uvedena doba pracovní cesty a místo, kam bude zaměstnanec vyslán k výkonu práce. 2 Místo výkonu práce sjednané ve smlouvě a jeho vliv na pracovní cestu. Jak již bylo zmíněno, pracovní cestou je dle... 3 Praktické příklady. 4 Příklad 1:. Pan Novák pracuje ve společnosti jako obchodní zástupce. V... More ...

Související příspěvky: