Kde postavit hráz rybníka?

Obsah

Kde postavit hráz rybníka?

Kde postavit hráz rybníka?

Hráz rybníka 1 Hráz je postavena z místních přírodních materiálů. Vzdušná strana hráze a koruna je zpevněna duby a další vegetací. Po... 2 Berma je nápadné zesílení hráze u paty. 3 Bezpečnostní přeliv (jalový splav) zabraňuje přelití vody přes korunu a následné protržení hráze. 4 Česle znemožňují vyplavení ryb bezpečnostním přelivem. 5 Odtokové potrubí odvádí vodu z rybníka. Vzácně... More ...

Jak se dívat na rybníky?

Na rybníky se musíme začít dívat ne jako na vanu pro ryby, ale jako na něco, co všichni potřebujeme. Rybu nepotřebujeme všichni. Ale všichni potřebujeme mít dobré klima. Všichni potřebujeme, abychom měli dobrou kvalitu vody. Aby rybníky fungovaly. Rybníky, ve kterých by se dalo koupat, aby jeden pohledal.

Jak funguje rybník v krajině?

Důležitou funkcí rybníku je zadržování vody (retence) v krajině: Vodní kapacita rybníku vyrovnává průtok a tlumí povodňovou vlnu. Některé rybníky plní úlohu protipožární vodní nádrže, proto se nenechávají dlouhodobě vypouštěné.

Související příspěvky: