Co znamená autismus v dětském věku?

Obsah

Co znamená autismus v dětském věku?

Co znamená autismus v dětském věku?

Ne. Dětský autismus je název diagnózy, na věk to není vázáno. Může ho tak mít i dospělý člověk. Autismus lze diagnostikovat nejen v dětském věku, ale i v dospělosti. Podle kritérií musí být patrné projevy už dříve. Ovšem u lidí s mírnějšími projevy nemusí být nemoc rozpoznaná až do dospělosti.

Jak pracovat s dětmi s autismem?

Je především zapotřebí dodržovat obecné principy práce s dětmi s autismem, k nimž patří předvídatelnost situací, vyvarovat se náhlých změn, vizualizovat a strukturovat informace.

Co se týče dětí s autismem?

Hovoříme-li o vzdělávání dětí s autismem v běžných školách, jde nejčastěji o děti s Aspergerovým syndromem, dětským nebo atypickým autismem. Většinou jsou to děti s těžkou poruchou mentálního vývoje, která ovlivňuje chování dítěte a způsobuje, že jeho projevy jsou zvláštní a nápadně odlišné od chování vrstevníků.

Kde lze diagnostikovat autismus?

Autismus lze diagnostikovat nejen v dětském věku, ale i v dospělosti. Podle kritérií musí být patrné projevy už dříve. Ovšem u lidí s mírnějšími projevy nemusí být nemoc rozpoznaná až do dospělosti. Na vyšetření k nám přichází mnoho dospělých, kteří vidí podobné obtíže sami u sebe.

Související příspěvky: