Kdo je notář v notářské kanceláři?

Obsah

Kdo je notář v notářské kanceláři?

Kdo je notář v notářské kanceláři?

Notářská kancelář pak musí být označena malým státním znakem a jménem notáře a jeho otevíracími hodinami. Úřední dny však může notář vykonávat i mimo své sídlo. V notářské kanceláři může pracovat až několik lidí na jednotlivých pozicích. V první řadě se jedná o samotného notáře.

Jak se stát notářem?

Stát se notářem je podmíněno plnou svéprávností, čistým trestním rejstříkem, vysokoškolským vzděláním v magisterském studiu oboru práva a nejméně pětiletou notářskou praxí. Notář může vykonávat svoji činnost až do 70 let svého věku .

Kdo může být notářem?

Notář může vykonávat svoji činnost až do 70 let svého věku. Do notářského úřadu musí být notář jmenován a získá jej, pokud projde konkurzním řízením a jiný notář odstoupí z úřadu nebo zemře. Předtím než se notář stane notářem, musí si projít ještě dvěma jinými pozicemi, jedná se o pozici notářského koncipienta a notářského kandidáta.

Jaké jsou úkony notářského kandidáta?

Tyto úkony jsou vymezeny v zákoně, a jedná se např. o sepisování notářských zápisů, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení apod. Notářský kandidát může být také pověřen notářem a ustanoven příslušnou notářskou komorou k zastupování notáře při výkonu jeho činnosti.

Související příspěvky: