Jak se zabývat problematikou venózních portů?

Obsah

Jak se zabývat problematikou venózních portů?

Jak se zabývat problematikou venózních portů?

Teoretická þást se zabývá komplexní problematikou venózních portů, historií, indikacemi, průbhem implantace a ošetovatelskou péþí o klienta s portem, zásadami manipulace s porty, komplikacemi portů, explantací a také Spoleností po porty.

Jaká jsou pozitiva a negativa portů?

VO4 Jaká pozitiva a negativa mají porty zjejich pohledu? Jako pozitiva portů uvedli klienti odstranní bolesti, usnadn\\u0001\\fní aplikace léků, volnost rukou, komfort, snadn\\u0001\\fjší metoda aplikace. Negativa portů klienti nevnímají až na jednoho klienta, který udává jejich viditelnost.

Jaká je omezení v denních povinnostech po zavedení portu?

VO2 Jaká omezení v denních činnostech má zavedení portu? Všichni klienti krom jednoho nevnímají žádné omezení v denních þinnostech po zavedení portu. Jeden klient uvedl kosmetické omezení z důvodu viditelnosti portu. VO3 Jak hodnotí klienti zavedený port? Porty jsou klienty hodnoceny velmi pozitivn, neboť jim pinesly tém jen samé kladné zmny.

Související příspěvky: