Je možné, aby ústní pracovní smlouvu nahradily písemně?

Obsah

Je možné, aby ústní pracovní smlouvu nahradily písemně?

Je možné, aby ústní pracovní smlouvu nahradily písemně?

Je tedy možné, aby ústní pracovní smlouvu dodatečně nahradily písemnou formou. Nemohou však do této smlouvy zahrnovat zkušební dobu, neboť ta může být uzavřena nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance (§ 35 odst. 3 ZP).)

Kdy by měla být písemná smlouva uzavřena?

Písemně by měla být uzavřena také každá smlouva, jejíž součástí je plná moc, která není omezená na určité právní jednání. Naopak oproti starému občanskému zákoníku nemusí být písemná například smlouva o postoupení pohledávky nebo smlouva o zajišťovacím převodu práva (pokud nejde o nemovitost).

Co je písemné odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem?

Písemné musí být rovněž odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem, jinak se k takovému jednání nepřihlíží. Odstoupení by v uvedeném případě nenastalo a zaměstnanec by mohl v případném soudním sporu podle § 80 zákona č. 99/1963 Sb, (občanský soudní rád) uplatňovat návrh na rozhodnutí, že pracovní poměr vznikl.

Související příspěvky: