Jaké jsou funkce omega-3 v mozku?

Obsah

Jaké jsou funkce omega-3 v mozku?

Jaké jsou funkce omega-3 v mozku?

Fyziologická úloha omega-3 v mozku zahrnuje regulaci fluidity buněčných membrán, dopaminergní a serotoninergní transmisi, vazbu enzymů na membránu a signální transdukci. Také je uvažováno, že sehrávají roli v mozkovém glukózovém metabolismu, syntéze eikosanoidů, genové expresi a v ovlivnění růstu buněk a jejich ochranou před apoptózou.

Co je omega-3 nenasycené mastné kyseliny?

Omega-3 zvyšují hladiny serotoninu a tím potlačují stavy deprese a chorobné úzkosti, ale i dalších psychickým nemocí. Omega-3 nenasycené mastné kyseliny – jejich nedostatek může způsobovat úzkost, rozrušení, stres ,deprese i jiné poruchy činnosti mozku

Proč se omega-3 mastné kyseliny ovlivňují depresivní stavy?

Mechanismus, kterým omega-3 mastné kyseliny ovlivňují depresivní stavy nastává zřejmě prostřednictvím redukce prostaglandinů odvozených od kyseliny arachidonové, což se projevuje sníženými hladinami neurotrofických faktorů v mozku a ovlivněním jeho krevního zásobení.

Související příspěvky: